Kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Dokementaosiecentrum

Stellingwarfs tenielwark

 

Op dit plak is een lieste opneumen van Stellingwarfs tenielwark dat in et Kenniscentrum van de Stellingwarver Schrieversronte beweerd wodt. Wanneer de titel van de stokken die hier onder vermeld binnen anklikt wodden is te zien waor et stok over gaot. Daornaost wodt ok et tal speulders nuumd en is in de meerste gevallen angeven welke attributen veur et stok neudig binnen. Wie gebruuk maeken willen zol van ien van de stokken kan kontakt opnemen mit et buro van de Stellingwarver Schrieversronte. Dat kan tillefonisch naor 0516-451108, mar liever via et emailadres info@stellingwarfs.nl. Alliend et kopieerwark en de administraosiekosten wo’n in rekening brocht. Evt. rechten die veur de stokken gelden bin van de uutgevers d’r van, belanghebbenden moe’n daor zels kontakt mit opnemen.