Kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Dokementaosiecentrum

Eerste index ‘Notities uit de Geschiedenis van de Ooststellingwerfse dorpen’ (2e – 4e druk), door Dr. T.H. Oosterwijk

Disse eerste index bestaot uut drie dielen:

  • naemen van personen en instellings
  • topografische naemen
  • naemen van biezundere zaeken

Index ->