Kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Dokementaosiecentrum
Oons bezuuk- en postadres is:

Willinge Prinsstraat 10
8421 PE Berkoop/Oldeberkoop NL

  0516-451108
info@stellinga.nl

GrifR

Lid wodden van de SSR? Dat kan veur € 20,00 in et jaor.
Ie kriegen dan zes keer et Stellingwarfs tiedschrift de Ovend toestuurd.
Anmellen kan via info@stelllingwarfs.nl. As welkom meuj’ twie boeken kiezen uut een liesien van vufe!