Kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Dokementaosiecentrum

Petret van een vrommes

 

 

Wie gebruuk maeken willen zol van dit stok kan kontakt opnemen mit et buro van de Stellingwarver Schrieversronte. Dat kan tillefonisch naor 0516-451108, mar liever via et emailadres info@stellingwarfs.nl. Alliend et kopieerwark en de administraosiekosten wo’n in rekening brocht. Evt. rechten die veur de stokken gelden bin van de uutgevers d’r van, belanghebbenden moe’n daor zels kontakt mit opnemen.