Kenniscentrum van de Stichting Stellingwarver Schrieversronte
Dokementaosiecentrum

6.0 Bakker, M (Jouk)

greensgeval

1996 Bakker, M (Jouk) in memoriam

1996 toespraak afscheidsplechtigheid

1972 Bakker, M (Jouk) diversen

1964 Bakker, M (Jouk)